آرشیو نویسنده: dtajeri_admin

مهارت حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان تاجری بیوک – روان شناسی مدرسه و آموزشگاه, 2016 هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با […]

درمان اعتیاد به مت آمفتامین

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادكامی و نگرش معتادين به مت آمفتامين قبادپور, ‌سعیده, تاجری, ‌بیوک, مقدم‌زاده – روش ها و مدل های روان شناختی، 2015 هدف: يكي از شكايت هاي اصلي معتادين در حال ترك اعتياد، كسالت و ملالت است و اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش […]

درمانگری شناختی-‌رفتاری و وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین

اثر بخشی درمانگری شناختی-‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه. (2015). تاجری،بیوک، روان شناسی کاربردی؛ 9 (35)، 62-45

درمان شناختی ‌رفتاری و پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین

بررسی تأثیر درمان شناختی ‌رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود، و تغییر نگرش معتادین به شیشه. (2012). تاجری، بیوک،احدی،حسن،جمهری. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 2(7)، 1-29 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

اثربخشی آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر نگرش، افسردگی و خلق عمومی معتادین به شیشه

تاجری،بیوک،احدی،حسن،جمهری،فرهاد.(2011). فصلنامه علمی-پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی؛2(5)،81-99