آرشیو برچسب های: اعتیاد

درمان اعتیاد به مت آمفتامین

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادكامی و نگرش معتادين به مت آمفتامين قبادپور, ‌سعیده, تاجری, ‌بیوک, مقدم‌زاده – روش ها و مدل های روان شناختی، 2015 هدف: يكي از شكايت هاي اصلي معتادين در حال ترك اعتياد، كسالت و ملالت است و اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش […]

درمان شناختی ‌رفتاری و پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین

بررسی تأثیر درمان شناختی ‌رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود، و تغییر نگرش معتادین به شیشه. (2012). تاجری، بیوک،احدی،حسن،جمهری. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 2(7)، 1-29 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

اثربخشی آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر نگرش، افسردگی و خلق عمومی معتادین به شیشه

تاجری،بیوک،احدی،حسن،جمهری،فرهاد.(2011). فصلنامه علمی-پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی؛2(5)،81-99