آرشیو برچسب های: مت آمفتامین

درمان اعتیاد به مت آمفتامین

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادكامی و نگرش معتادين به مت آمفتامين قبادپور, ‌سعیده, تاجری, ‌بیوک, مقدم‌زاده – روش ها و مدل های روان شناختی، 2015 هدف: يكي از شكايت هاي اصلي معتادين در حال ترك اعتياد، كسالت و ملالت است و اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش […]